proSTAR
polski english Deutsch Français slovenský magyar Български românesc
prostar@prostar.pl +48 61 662 18 01 mob. +48 793 830 658
fotele i trybuny sportowe

СЕДАЛКИ ЗА УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

1
2
3
4
5
6

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Метални опорни конструкции на седалките са алтернатива за многоредови стоманени трибуни.  

Ние ги изработваме в модулна система, даваща възможност за произвеждане на комплекти от почти всякаква дължина и брой на местата в един ред. Нашата система позволява да се адаптира дължината на пейките към индивидуалните нужди на клиента и неговия обект за няколко и дори за няколко десетки места в един ред.

Краката на конструкцията са приспособени за бетониране в пода, което позволява да се използват на повърхности директно допиращи директно до спортните игрища, както и да се използват за насипи в близост до спортните игрища.

За да се осигури подходящ комфорт, модулите на седалките са направени в стандартна аксиална ширина за един зрител равна на 50 см.

Изработваните от нас конструкции стандартно защитаваме от атмосферните условия чрез покриване на техните повърхности с покритие от oгнен цинк.

prostar

© 2019 PROSTAR